Επιστροφή τελών του Γ.Ε.ΜΗ.


Στην εφαρμογή αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής τελών του Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση που κάνατε μια λανθασμένη πληρωμή.

Στο tab "Υποβολή αίτησης" θα συμπληρώσετε τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της επιχείρησή σας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υποβάλατε για να πληρώσετε το τέλος Γ.Ε.ΜΗ., για το οποίο αιτήστε την επιστροφή του.

Το σύστημα θα ελέγξει την εγκυρότητα του συνδυασμού του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και του αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης και αν είναι εντάξει, θα εμφανιστεί η επωνυμία της επιχείρησή σας και το ποσό του αιτήστε για επιστροφή.

Στην επόμενη οθόνη που θα μεταφερθείτε αυτόματα, θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα e-mail, στο οποίο θα ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησή σας, το IΒΑΝ του λογαριασμού σας, στο οποίο θα γίνει κατάθεση του ποσού σε περίπτωση που εγκριθεί η επιστροφή και στο tab "έγγραφα" θα επισυνάψετε, αφου ψηφιοποιήσετε τα έγγραφα: την αίτηση πληρωμής και το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού.

Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η αίτησή σας, θα λάβετε μήνυμα με την αιτιολόγηση της ακύρωσης.